Objavljeno u Vijesti, 08.12.2023.

DOGRADNJA I OPREMANJA PODRUČNOG DJEČJEG VRTIĆA „NAŠA RADOST“ U GRADU VINKOVCI

DOGRADNJA I OPREMANJA PODRUČNOG DJEČJEG VRTIĆA „NAŠA RADOST“ U GRADU VINKOVCI

DOGRADNJA I OPREMANJA PODRUČNOG DJEČJEG VRTIĆA „NAŠA RADOST“ U GRADU VINKOVCI“

 

Iza nas je mjesec studeni kada obilježavamo Svjetski dan djece. Prije 34 godine usvojena je Konvencija o pravima djeteta kojom se svijet obvezao da će svoj djeci na svijetu osigurati jednaka prava. Konvenciju je do danas potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske od 8. listopada 1991. godine Republika Hrvatska se smatra potpisnikom Konvencije.

Preuzevši ciljeve Konvencije o pružanju prilika za razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije, prioritet Republike Hrvatske je i unapređenje prava i položaja djece, stoga se kontinuirano provode aktivnosti usmjerene na promicanje i ostvarivanje dječjih prava. 

Danas je na svijetu četvrtina populacije mlađa od 18 godina, u Hrvatskoj je u 2022. godini prema procjenama 17,3% osoba mlađih od 18 godina. Prema statistici iz 2021. godine, Vukovarsko-srijemska županija i grad Vinkovci imaju nešto više od 15% mlađih od 14 godina.

Kako navodi UNICEF, „Djeca su naša budućnost, no njihova budućnost počinje sada“, stoga smo dužni biti generacija koja će stvoriti svijet koji će djeci osigurati mogućnosti da dosegnu najviše što mogu.

Osvrnemo li se na predškolski odgoj, Nacionalna razvojna strategija ima za cilj do 2030. godine omogućiti priliku za uključivanje u predškolski odgoj do 97% djece od 0-4 godine.

Jedan od značajnijih ciljeva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Kako bi se ispunio navedeni cilj u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost izgradit će se kapaciteti za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama.

Ovu priliku prepoznao je i Grad Vinkovci te je uz još dva projekta ugovorio projekt „Dogradnje i opremanja područnog dječjeg vrtića „Naša radost“ u gradu Vinkovci“ (NPOO.C3.1.R1-I1.01.0093) sufinanciranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.-2026. Projektom je predviđeno proširenje kapaciteta za minimalno 52 nova mjesta.

Projekt se provodi u suradnji s Dječjim vrtićima Vinkovci i Agencijom za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.


Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font