Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 27.10.2021.

Zaključak o utvrđivanju redoslijedne liste podnositelja zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 2021./2022.

POVJERENSTVO ZA STIPENDIJE

KLASA: 604-02/21-01/02

URBROJ: 2188/01-06-21-4

Vinkovci, 27. listopada 2021. godine

 

 

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima (KLASA:602-03/21-01/05, URBROJ: 2188/01-02-21-1 od 01. rujna 2021.godine), Povjerenstvo za stipendije dana 27. listopada  2021. godine  d o n o s i

 

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju redoslijedne liste

podnositelja zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija za

školsku godinu 2021./2022.

I.

Pravo na učeničku stipendiju ostvarili su učenici koji ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima  (KLASA:602-03/21-01/05, URBROJ: 2188/01-02-21-1 od 01. rujna 2021.godine)), (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i koji su prethodno dostavili svoje zahtjeve sa svom potrebnom dokumentacijom sukladno Natječaju za dodjelu učeničkih stipendija redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Vinkovaca za školsku godinu 2021./2022.

II.

Pravo na učeničku stipendiju ostvarili su:

 

RB

PREZIME I IME

SREDNJA ŠKOLA

OSTVARENI BROJ BODOVA

1.

Jozinović Petra

Glazbena škola Vinkovci

162

2.

Knežević Iva

Srednja strukovna škola Vinkovci

155

3.

Sučić Ivan

Gimnazija Vinkovci

149

4.

Perković Tea

Zdravstvena i veterinarska škola Vinkovci

140

5.

Lasić Fabijan

Gimnazija Vinkovci

135

6.

Maćešić Ana

Srednja strukovna škola Vinkovci

135

7.

Rozić Ivana

Gimnazija Vinkovci

132

8.

Škrut Magdalena

Ekonomska i trgovačka škola Vinkovci

130

9.

Pejaković Vedran

Gimnazija Vinkovci

130

10.

Vestić Ana Marija

Gimnazija Vinkovci

125

11.

Mesić Borna

Gimnazija Vinkovci

120

12.

Herman Lana

Srednja strukovna škola Vinkovci

120

13.

Vojnić Jelena

Gimnazija Vinkovci

119

14.

Šmider Sara

Ekonomska i trgovačka škola Vinkovci

117

15.

Mićić David

Gimnazija Vinkovci

117

16.

Tomac Dino

Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci

115

17.

Vasilj Katarina

Gimnazija Vinkovci

115

18.

Đurić Laura

Ekonomska i trgovačka škola Vinkovci

112

19.

Ivaniš Matej

Ekonomska i trgovačka škola Vinkovci

110

20.

Fabijan Iva

Tehnička škola Vinkovci

110

21.

Žic Josipa

Gimnazija Vinkovci

107

22.

Šerfezi Ivan

Tehnička škola Vinkovci

105

23.

Jurić Marin

Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci

100

24.

Lovrić Mia

Srednja strukovna škola Vinkovci

100

25.

Dodig Anamari

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

100

26.

Kadoić Nina

Srednja strukovna škola Vinkovci

100

27.

Bojko Antonela

Ekonomska i trgovačka škola Vinkovci

100

28.

Rajković Nina

Srednja strukovna škola Vinkovci

95

29.

Kolenić Fran

Drvodjelska tehnička škola Vinkovci

95

30.

Ištvan Klara

Srednja strukovna škola Vinkovci

90

31.

Vujeva Jakov

Gimnazija Vinkovci

87

32.

Luburić Nina

Gimnazija Vinkovci

85

33.

Majić Anita

Ekonomska i trgovačka škola Vinkovci

85

34.

Majić Antonela

Gimnazija Vinkovci

85

35.

Kobak Ivan

Tehnička škola Vinkovci

85

36.

Didović Bruno

Tehnička škola Vinkovci

80

37.

Jurić Andro

Gimnazija Vinkovci

80

38.

Marinić Rea

Gimnazija Vinkovci

75

39.

Vuković Martin

Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci

75

40.

Čović Šimun

Gimnazija Vinkovci

75

41.

Špionjak Domagoj

Zdravstvena i veterinarska škola Vinkovci

75

42.

Vidaković Luka

Gimnazija Vinkovci

75

43.

Merki Anja

Ekonomska i trgovačka škola Vinkovci

75

44.

Granić Kristijan

Glazbena škola Vinkovci

70

45.

Mijatović Toni

Gimnazija Vinkovci

70

46.

Tustonjić Filipa

Ekonomska i trgovačka škola Vinkovci

70

47.

Stubičan Luka

Gimnazija Vinkovci

65

48.

Bilandžija Ivan

Gimnazija Vinkovci

65

49.

Štrk Pia

Gimnazija Vinkovci

65

50.

Jurčić Dora

Gimnazija Vinkovci

60

51.

Bazina Filip

Gimnazija Vinkovci

55

52.

Krušelj Fran

Gimnazija Vinkovci

55

53.

Goreta Antea

Gimnazija Vinkovci

52

54.

Šabić Roko

Gimnazija Vinkovci

50

55.

Dražić Lovro

Tehnička škola Vinkovci

50

56.

Mikulić Ana

Gimnazija Vinkovci

50

57.

Marinić Patrik

Gimnazija Vinkovci

40

58.

Herceg Iva

Gimnazija Vinkovci

40

59.

Bratić Iva

Gimnazija Vinkovci

35

60.

Hajdek Ivan

Gimnazija Vinkovci

35

Klepo Iva

Gimnazija Vinkovci

35

 

III.

Podnositelji zahtjeva za stipendiju koji nisu udovoljili uvjetima natječaja o istom će biti obavješteni pisanim putem.

 

 

                                                                 POVJERENSTVO ZA STIPENDIJE