Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 25.11.2020.

Zaključak o utvrđivanju redoslijedne liste podnositelja zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 2020./2021.

POVJERENSTVO ZA STIPENDIJE

KLASA: 604-02/20-01/04

URBROJ: 2188/01-06-20-4

Vinkovci, 23. studenog 2020. godine

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima  („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 11/19) i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima (KLASA: 602-03/19-01/356, URBROJ: 2188/01-02-20-2 od 12. listopada 2020.g.), Povjerenstvo za stipendije  d o n o s i

 

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju redoslijedne liste

podnositelja zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija za

školsku godinu 2020./2021.

 

I.

Pravo na učeničku stipendiju ostvarili su učenici koji ispunjavaju uvjete a  koji su prethodno dostavili svoje zahtjeve sa svim potrebnim podacima sukladno Natječaju za dodjelu učeničkih stipendija redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Vinkovaca za školsku godinu 2020./2021.

 

II.

 

Temeljem postavljenih kriterija u članku 12. stavak 1. Pravilnika, pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva zaključno sa 61. mjestom redoslijedne tablice:

RB

PREZIME I IME

SREDNJA ŠKOLA

OSTVARENI BROJ BODOVA

1.

VNUK DAVID MATEJ

GIMNAZIJA VINKOVCI

195

2.

KOVAČ LANA

GIMNAZIJA VINKOVCI

175

3.

KNEŽEVIĆ IVA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI

165

4.

AKALOVIĆ IVONA

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

155

5.

BRČINA MIA

TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI

150

6.

MIĆIĆ DAVID

GIMNAZIJA VINKOVCI

145

7.

KUPREŠAK HELENA

GIMNAZIJA VINKOVCI

140

8.

PEJAKOVIĆ VEDRAN

GIMNAZIJA VINKOVCI

140

9.

TIKVIĆ CELINE

ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA VINKOVCI

140

10.

ŠMIDER ANTE

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

140

11.

ŠURAN GABRIJELA

GIMNAZIJA VINKOVCI

135

12.

TURUDIĆ MIA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI

135

13.

RAPČAN MARTINA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI

135

14.

LASIĆ FABIJAN

GIMNAZIJA VINKOVCI

135

15.

MUJKIĆ GRANIĆ ANA

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

130

16.

GUDELJEVIĆ PATRICIJA

ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA VINKOVCI

130

17.

VASILJ KATARINA

GIMNAZIJA VINKOVCI

130

18.

MAĆEŠIĆ ANA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI

130

19.

PERKOVIĆ TEA

ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA VINKOVCI

125

20.

TOMAC DINO

POLJOPRIVREDNA ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI

125

21.

KUZMANOVIĆ GABRIEL

POLJOPRIVREDNA ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI

125

22.

ŽOLDIN EMA

GIMNAZIJA VINKOVCI

125

23.

MESIĆ BORNA

GIMNAZIJA VINKOVCI

125

24.

NOVOSEL ANA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI

125

25.

ALADIĆ MARTINA

ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK

120

26.

DODIG ANAMARI

ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK

115

27.

RAMLJAK RENE

GIMNAZIJA VINKOVCI

115

28.

SUČIĆ IVAN

GIMNAZIJA VINKOVCI

115

29.

ŠKRUT MAGDALENA

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

115

30.

CVITKOVIĆ ELENA

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

115

31.

ČUIĆ KORINA

GIMNAZIJA VINKOVCI

115

32.

ČUGURA LEON

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

110

33.

MATANOVIĆ LEON

GIMNAZIJA VINKOVCI

110

34.

MESIĆ TIJANA

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

110

35.

MITIĆ LANA

ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA VINKOVCI

105

36.

POŽGAJ ANTONIA

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

105

37.

RAJIČ VALENTINA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI

105

38.

DUKIĆ KRISTINA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI

105

39.

HERMAN LANA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI

105

40.

OSREČKI DORA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI

100

41.

MAJIĆ ANTONELA

GIMNAZIJA VINKOVCI

95

42.

MATIJEVIĆ MILA

ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA VINKOVCI

95

43.

TUSTONJIĆ FILIPA

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

95

44.

VOJNIĆ JELENA

GIMNAZIJA VINKOVCI

95

45.

JURIĆ NIKOLINA

GIMNAZIJA VINKOVCI

95

46.

PETROVIĆ EVA

GIMNAZIJA VINKOVCI

95

47.

ČOVIĆ ŠIMUN

GIMNAZIJA VINKOVCI

95

48.

MERKI ANJA

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

95

49.

VIŠEK VIKTORIJA

GIMNAZIJA VINKOVCI

95

50.

STOLAR MAJA

GIMNAZIJA VINKOVCI

90

51.

LUBURIĆ NINA

GIMNAZIJA VINKOVCI

90

52.

BUČAK LEONARDA

ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA VINKOVCI

85

53.

FIŠER TEA

GIMNAZIJA VINKOVCI

85

54.

OBERAN GABRIEL

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI

85

55.

ROMIĆ STJEPAN

GIMNAZIJA VINKOVCI

85

56.

ŠIRIĆ MIKELA

GIMNAZIJA VINKOVCI

85

57.

BIKIĆ MARTA

GIMNAZIJA VINKOVCI

85

58.

CELIK ERIKA

GIMNAZIJA VINKOVCI

85

59.

DIDOVIĆ BRUNO

TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI

80

60.

PERNAR DOMAGOJ

GIMNAZIJA VINKOVCI

80

61.

ŽIC JOSIPA

GIMNAZIJA VINKOVCI

80

 

 

 

 

III.

Ako podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo na stipendiju odustane od stipendije, pravo na stipendiju ostvaruje podnositelj zahtjeva koji je prvi ispod crte na redoslijednoj listi, sukladno uvjetima natječaja.

 

IV.

Sa podnositeljima zahtjeva koji su ostvarili pravo na stipendiju zaključiti će se ugovor o stipendiranju kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

 

V.

Ovaj Zaključak objavljuje se na službenoj stranici Grada Vinkovaca.

 

U roku od 8 (osam) dana od dana objave podnositelji zahtjeva imaju pravo na podnošenje prigovora gradonačelniku na adresu:     Upravni odjel društvenih djelatnosti, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci ili na mail adresu: drustvene@vinkovci.hr.

 

Odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.

 

 

VI.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Svi će stipendisti biti obaviješteni o vremenu i mjestu potpisivanja ugovora.