Objavljeno u Službene obavijesti, 22.11.2019.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju redoslijedne liste podnositelja zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 2019./2020.

POVJERENSTVO ZA STIPENDIJE

KLASA: 604-02/19-01/03

URBROJ: 2188/01-06-19-5

Vinkovci, 22. studenog 2019. godine

 

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima  (KLASA: 602-03/19-01/356, URBROJ: 2188/01-02-19-1, datum 14. listopada 2019. godine) Povjerenstvo za stipendije dana 25. studenoga  2019. godine  d o n o s i

 

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju redoslijedne liste

podnositelja zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija za

školsku godinu 2019./2020.

 

I.

Pravo na učeničku stipendiju ostvarili su učenici koji ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i koji su prethodno dostavili svoje zahtjeve sa svim potrebnim podacima sukladno Natječaju za dodjelu učeničkih stipendija redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Vinkovaca za školsku godinu 2019./2020.

 

II.

Pravo na učeničku stipendiju ostvarili su:

 

Rb.

PREZIME I IME

ŠKOLA

BROJ OSTVARENIH BODOVA

1.

VNUK DAVID MATEJ

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

197

 

2.

VIČEVIĆ VITTORIO

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

150

 

3.

KOVAČ LANA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

135

 

4.

KNEŽEVIĆ IVA

 

TURISTIČKA GIMNAZIJA VINKOVCI

 

125

 

5.

ŠMIDER ANTE

 

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

125

 

6.

BANIĆ LANA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

122

 

7.

STRINIĆ GABRIELA

 

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

115

 

8.

VUJEVA FILIP

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

112

 

9.

JUKIĆ IVA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

109

 

10.

KRUŠELJ IVA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

105

 

11.

PEJAKOVIĆ VEDRAN

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

105

 

12.

JAZVO NIKOLINA

 

ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA VINKOVCI

105

 

13.

PERKOVIĆ MATEJ

 

TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI

 

105

 

14.

KOPČIĆ DANIEL

 

POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI

105

 

15.

ZRILIĆ MIA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

102

 

16.

JURIĆ ANDRO

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

102

 

17.

MATOZAN NINO

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

102

 

18.

ČAČIĆ BARBARA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

102

 

19.

GRBAVAC LUKA

 

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

100

 

20.

AKALOVIĆ IVONA

 

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

100

 

21.

LUBURIĆ NINA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

100

 

22.

ALADIĆ HELENA

 

ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA VINKOVCI

100

 

23.

BOŽANOVIĆ LUKA

 

TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI

 

100

 

24.

ŽIVANOVIĆ LARA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

97

 

25.

GLAMOČAK NINA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

95

 

26.

RAMLJAK RENE

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

95

 

27.

DIDOVIĆ BRUNO

 

TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI

 

95

 

28.

ČUGURA LEON

 

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

90

 

29.

KUBICA ENA

 

TURISTIČKA GIMNAZIJA VINKOVCI

 

90

 

30.

KUZMANOVIĆ GABRIEL

 

POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI

90

 

31.

MANDIĆ ANA

 

TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI

 

85

 

32.

JURETA KATARINA

 

POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI

85

 

33.

ŠUKER IVA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

85

 

34.

POŽGAJ ANTONIA

 

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

 

85

 

35.

JOVIĆ DORA

 

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

 

80

 

36.

JOZINOVIĆ MARIJA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

80

 

37.

MAĐAREVIĆ FILIP

 

POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI

80

 

38.

PETROVIĆ DORA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

77

 

39.

JURIĆ IVA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

75

 

40.

VERŠIĆ DINO

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI

75

 

41.

ŽERJAV ELA

 

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

70

 

42.

MLINAREVIĆ KLARA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

70

 

43.

NAĐ LEA

 

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

70

 

44.

VIDAKOVIĆ LUKA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

70

 

45.

MATKOVIĆ ELIZABETA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

70

 

46.

OSMANOVIĆ KLARA

 

ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA VKCI

65

 

47.

BEŠKAR LUCIJA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

65

 

48.

BANOVAC LEA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

60

 

49.

FRANJIĆ LANA

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI

60

 

50.

FUČEK SARA

 

ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA VKCI

60

 

51.

CVITKOVIĆ NOA

 

POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI

60

 

52.

MAROSLAVAC IVANA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

60

 

53.

PURIĆ SANJA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

60

 

54.

KUTEROVAC MARTINA

 

GIMNAZIJA VINKOVCI

 

55

 

55.

KAVALISKO MARIN

 

TEHNIČKA ŠKOLA VINKOVCI

 

55

 

56.

DUJIĆ KLARA

 

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI

50

 

 

 

III.

Pravo na učeničku stipendiju sukladno članku 12.  stavak 2. Pravilnika nisu ostvarili:

  1. Vujeva Jakov
  2. Vnuk Antonio

 

IV.

Sa podnositeljima zahtjeva koji su ostvarili pravo na stipendiju zaključiti će se ugovor o stipendiranju kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

 

V.

Ovaj Zaključak objavljuje se na službenoj stranici Grada Vinkovaca.

 

U roku od 8 dana od dana objave podnositelji zahtjeva imaju pravo na podnošenje prigovora gradonačelniku.

 

Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

 

VI.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

PREDSJEDNIK  POVJERENSTVA

Zaključak