Objavljeno u Službene obavijesti, 05.03.2019.

Poziv za 14. sjednicu Gradskog vijeća 11. ožujka (ponedjeljak) 2019. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-19-13

Vinkovci, 04. veljače 2019. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  14. sjednicu Gradskog vijeća za dan

                        11. ožujka (ponedjeljak) 2019. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Krunoslav Josip Čačić, struč. spec.ing.sec., v.d. pročelnika Upravnog

                            odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postojba Vinkovci.

 IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu

     djelatnost i opće poslove

 1. Prijedlog Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalnih usluga.

            IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ.spec.oec., pročelnik Upravnog odjela

    komunalnog gospodarstva i uređenja grada         

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statute osnovnih škola Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela

društvenih djelatnosti

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ.spec.oec.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ.spec.oec.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području grada Vinkovaca u 2018. godini.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ.spec.oec.

 1. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. Prijedlog:

a/ Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i  

    tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

b/ Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada  

    Vinkovaca za 2019. godinu.

c/ Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj

    jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj,

    radi izmjena odredbi o stupanju na snagu predmetnih akata.

IZVJESTITELJ: Davor Mecanović, dipl. iur., zamjenik pročelnice Upravnog

    odjela za kulturu i turizam

 1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec.

 1. Aktualna pitanja.

 

                                                              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.