Objavljeno u Službene obavijesti, 18.10.2022.

Poziv za 13. sjednicu Gradskog vijeća za dan 25. listopada (utorak) 2022. godine u 10,00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2196-4-1-22-13

Vinkovci,  18. 10. 2022.

 

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  13. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

                        25. listopada (utorak) 2022. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

            

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 

          društvenih djelatnosti

  1. Prijedlog Odluke o privremenom povećanju subvencija za smještaj djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Vinkovci.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur.

  1. A/ Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

B/ Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

IZVJESTITELJICA: Loreta Kovačević, predsjednica Savjeta mladih

  1. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga članova Nadzornog odbora tvrtke POLET d.o.o.

IZVJESTITELJ:Mario Dražić 

  1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Društva GTG VINKOVCI d.o.o. za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ: Elvis Kovačević, mag. ing., direktor

  1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ: Krešimir Jelić, mag.ing.aedif., Zapovjednik

  1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec.

  1. Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                              Mladen Karlić, dr. med.