Objavljeno u Službene obavijesti, 13.12.2018.

Poziv za 12. sjednicu Gradskog vijeća 18. prosinca (utorak) 2018. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-18-11

Vinkovci, 13. prosinca 2018. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  12. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

                        18. prosinca (utorak) 2018. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i

financije

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

  1. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., v.d. pročelnice Upravnog odjela

           društvenih djelatnosti

  1. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ: Davor Mecanović, dipl. iur., zamjenik pročelnice Upravnog

    odjela za kulturu i turizam

  1. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur.

  1. Prijedlog Odluke o suglasnosti i davanju jamstva.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

  1. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., v.d. pročelnika Upravnog odjela

    komunalnog gospodarstva i uređenja grada

  1. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za četverogodišnje razdoblje na području grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur. univ. spec. oec., načelnik Stožera CZ

  1. Prijedlog za imenovanje zdravstvenog radnika - mrtvozornika.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur.

  1. Aktualna pitanja.

 

 

                                                              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.