Objavljeno u Službene obavijesti, 18.10.2018.

Poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća 23. listopada (utorak) 2018. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-18-9

Vinkovci, 18. listopada 2018. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  10. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

23. listopada (utorak) 2018. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela

za proračun i financije

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ:  Dražen Milinković, dipl. ing., direktor

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Polet d.o.o. za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ: Mijat Kurtušić, univ. spec. oec., direktor

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke GTG Vinkovci d.o.o. za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ: Elvis Kovačević, mag. ing., direktor

 1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu.

            IZVJESTITELJ:  Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., v.d. pročelnika Upravnog odjela

      komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Radićev blok 2.

IZVJESTITELJ:   Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno

      uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.

IZVJESTITELJ: Krunoslav Josip Čačić, struč.spec.ing.sec., v.d. pročelnika Upravnog

   odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

 1. Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:  Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na novi Statut Gradskog muzeja Vinkovci.

IZVJESTITELJICA:  Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec., pročelnica Upravnog

odjela za kulturu i turizam

 1. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Muzejskom vijeću Gradskog muzeja Vinkovci za nabavu vozila.

IZVJESTITELJICA:  Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Kulturnog vijeća Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić       

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić

 1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec.

 1. Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med. ­