Objavljeno u Službene obavijesti, 25.03.2019.

Poziv na dostavu ponuda-jednostavna nabava poštanskih usluga

Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeni glasnik'' Grada Vinkovaca 3/17 i 4/18) pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za nabavu poštanskih usluga za potrebe Grada Vinkovaca.

Ponudu je potrebno dostaviti sukladno uvjetima iz Dokumentacije o jednostavnoj nabavi poštanskih usluga za potrebe Grada Vinkovaca koja se nalazi u prilogu ovog poziva.

  1. Poziv na dostavu ponuda
  2. Dokumenatacija o jednostavnoj nabavi
  3. Troškovnik