Objavljeno u Službene obavijesti, 05.04.2022.

Poziv na 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca na dan 12.04.2022. godine

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2196-4-1-22-9

Vinkovci, 5. 4. 2022.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  9. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

                         12 . travnja ( utorak) 2022. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

            

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Vinkovci za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA: Suzana Zidar, ravnateljica

 1. Izvješće o radu o financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA: Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof., ravnateljica

 1. Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing. građ., pročelnik Uprvnog odjela 

    komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti grada Vinkovaca za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Prijedlog Zaključka o Izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. god.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti

 

 

 1. Prijedlog Odluke o privremenom povećanju subvencija za smještaj djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Vinkovci.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur.

 1. Prijedlog potpredsjednice Gradskog vijeća za slijedeće točke dnevnog reda:

A/ Smanjenje prireza poreza na dohodak na 0%.

B/ Ukidanje naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Vinkovaca.

C/ Izgradnja zavjetne kapele ili kipa u čast Majci Božjoj.

D/ Rekonstrukcija pješačkih staza i postavljanje rubnjaka ili stupića između 

     pješačkih staza i kolnika.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., tajnik Gradskog vijeća

 1. Prijedlog vijećnika Gradskog vijeća za slijedeće točke dnevnog reda:

A/ Prijedlog za financiranje cijene vrtića u 100% iznosu za majke mlade      

     poduzetnice na određeni rok.

B/ Prijedlog pomoći višečlanim potrebitim obiteljima oko rješavanja stambenog   

     pitanja.

C/ Prijedlog o povećanju naknade za novorođenčad ili posvojeno dijete te novi 

     oblik pomoći kroz opremu za prvo rođeno ili posvojeno dijete.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., tajnik Gradskog vijeća

 1. PrijedIlog Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur.

 1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec.

 1. Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                         Mladen Karlić, dr. med.