Objavljeno u Službene obavijesti, 16.02.2022.

Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca na dan 23.02.2022. godine

 

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2196-4-1-22-8

Vinkovci, 16. 02. 2022.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  8. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

 

                        23. veljače  (srijeda) 2022. godine u 10,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU JOZA IVAKIĆ, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D


            Skraćeni zapisnik

 1. Izvješće Mandatne komisije o ostavci na dužnost vijećnika u Gradskom vijeću (predsjednika Gradskog vijeća).

Izvješće o verifikaciji mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: mr. sc. Vladimir Ćirić, predsjednik Mandatne komisije

 1. Prijedlog za imenovanje predsjednika Gradskog vijeća.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja        

 1. Prijedlog vijećnika/ce za izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:         Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za 

normativnu djelatnost i opće poslove

 1. Prijedlog Strategije upravljanja imovinom Grada Vinkovaca za razdoblje 

2021.-2027. godine.

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za

investicije, fondove Europske unije i imovinu  

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Strategije razvoja Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. 

IZVJESTITELJICA:  Katarina Vučić, mag. oec.

 1. A/ Prijedlog Analize stanja sustava Civilne zaštite na području grada Vinkovaca   

     u 2021. godini.

B/ Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite na području grada 

     Vinkovaca za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur. univ. spec. oec., načelnik Stožera CZ

 

 1. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Vinkovci za 2022. godinu.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur. univ. spec. oec., pročelnik Upravnog 

    odjela za poslove gradonačelnika

 1. Prijedlog Odluke o određivanju naknada vijećnicima.

IZVJESTITELJ:         Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IZVJESTITELJ:         Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 1. A/  Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Komisije 

     za Statut i Poslovnik.

B/ Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Odbora  

    za financije i proračun.

C/ Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Komisije 

     za izdavanje stanova u najam.

D/ Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Odbora 

     za dodjelu javnih prizanja.

E/ Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Odbora 

     za demografiju i mlade.

IZVJESTITELJ:  Mario Dražić, ing., predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. A/ Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga člana Nadzornog odbora tvrtke  

     GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci.

B/ Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga člana Nadzornog odbora tvrtke 

    Periska d.o.o.

C/ Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga članova Nadzornog odbora tvrtke 

     GTG VINKOVCI d.o.o.

IZVJESTITELJ:  Mario Dražić, ing.

 1. Aktualna pitanja.

 

 

POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                   Tomislav Miličević