Objavljeno u Službene obavijesti, 17.11.2021.

Poziv na 6. sjednicu Gradskog vijeća 23. studenog (utorak) 2021. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2188/01-01-21-6

Vinkovci, 17. 11. 2021.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21)  sazivam   6. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

 

                         23. studenog  (utorak) 2021. godine u 10,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU JOZA IVAKIĆ, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

1.                   Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela 

                                   za proračun i financije

2.                   Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2022. godinu i projekcija Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2023.-2024. godine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                   Izvješće  o radu  i  financijskom  poslovanju  Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.  za 2020. godinu. 

IZVJESTITELJICA: Danijela Slipčević, mag. oec., direktorica

4.                   Izvješće  o radu  i  financijskom  poslovanju  tvrtke  GTG  Vinkovci  d.o.o.  za 

2020. godinu. 

IZVJESTITELJ: Elvis Kovačević, mag. ing., direktor

5.                   Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ: Krešimir Jelić, mag. ing. aedif., Zapovjednik

6.                   Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 

IZVJESTITELJ:   Marko Dujmić, dipl. ing. građ., v.d. pročelnika Upravnog odjela 

                              komunalnog gospodarstva i uređenja grada

7.                   Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

IZVJESTITELJ:   Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 

 

 

8.                   Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu.

IZVJESTITELJ:   Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

9.                   Prijedlog Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2022. godinu.

IZVJESTITELJ :   Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

10.               Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Katarina Vučić, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za 

investicije, fondove Europske unije i imovinu

11.               Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

12.               Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima tvrtke AERODROM SOPOT d.o.o.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu 

    djelatnost i opće poslove

13.               Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga člana Nadzornog odbora tvrtke Gradsko gospodarstvo d.o.o. Vinkovci.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, ing., predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

14.               Aktualna pitanja

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vedran Čuljak, dipl. oec.