Objavljeno u Službene obavijesti, 07.10.2021.

Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća 12. listopada (utorak) 2021. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2188/01-01-21-4

Vinkovci, 7. 10. 2021.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21) sazivam   4. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

 

                         12. listopada  (utorak) 2021. godine u 10,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU JOZA IVAKIĆ, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

1.                   Prijedlog  Odluke o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2021. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun 

i financije

2.                   Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Vinkovaca kod Hrvatske poštanske banke d.d.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                   Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec.

4.                   Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ:  Ivan Rimac, univ.spec.oec., direktor

5.                   Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ:  Zdenko Rečić, dipl. ing., ravnatelj

6.                   Prijedlog izvršenja Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 

7.                   Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje Društva s ograničenom odgovornošću „ŠOKAČKI STAN - Gastro edukacijski centar“.

IZVJESTITELJICA:  Danijela Slipčević, mag. oec., direktorica Agencije za razvoj i 

investicije Grada Vinkovaca VIA d.o.o.

8.                   Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga člana Nadzornog odbora tvrtke Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

9.                   A/ Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za gospodarstvo. 

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

B/  Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za gospodarstvo.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić

10.               Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za poboljšanje uvjeta života treće životne dobi.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić

11.               A/ Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za demografiju i mlade. 

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 

društvenih djelatnosti

B/  Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za demografiju i mlade.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić

12.               Aktualna pitanja. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Vedran Čuljak, dipl. oec.