Objavljeno u Službene obavijesti, 02.07.2020.

Poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeća 07. srpnja (utorak) 2020. godine u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-20-25

Vinkovci, 02. srpanj 2020.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09, 1/13 i 2/18) sazivam  25. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

                          07. srpanj  (utorak) 2020. godine u 10,00 sati

u GRADSKOM KAZALIŠTU „JOZA IVAKIĆ“, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun

i financije

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2019. g.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Vulić, dipl. arh., ravnatelj

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Vinkovci za 2019. g.

IZVJESTITELJICA: Suzana Zidar, ravnateljica

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2019. g.

IZVJESTITELJICA: Vedrana Lugić, prof.,dipl.knjiž., ravnateljica

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec., predsjednik Odbora za dodjelu

    javnih priznanja

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., pročelnik Upravnog odjela

    komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ.spec.oec.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ.spec.oec.

 1. Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ.spec.oec.

 1. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2021. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ.spec.oec.

 1. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec. pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obuhvatu Industrijske zone „Zalužje“.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Mreže osnovnih škola na području Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela

društvenih djelatnosti

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta osnovnih škola čiji je osnivač Grad Vinkovci.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur.

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i objavi pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Davor Mecanović, dipl. iur., v.d. pročelnika Upravnog odjela za

                            prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 1. Aktualna pitanja.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

      Mladen Karlić, dr. med.

 

 

 

Izvješće za točku 5. ne nalazi se u ovom pozivu jer je isti dostavljen sa pozivom za 23. sjednicu Gradskog vijeća.