Objavljeno u Službene obavijesti, 06.05.2022.

ODLUKA o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/22-01/02

URBROJ: 2196-4-2-22-5

Vinkovci, 06. svibnja 2022. godine

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15 i 37/21), članka 64. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 2/21) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 1/16 i 9/18) donosi

ODLUKU

o raspodjeli financijskih sredstava 

temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2022. godinu

Članak 1.

Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2022. godinu objavljen je dana  21. siječnja 2022. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 21. veljače 2022. godine.

Prijavljene programe i projekte procjenjivalo je Povjerenstvo za procjenu programa i projekata iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Članak 2.

Financiranje programa i projekata putem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2022. godinu odobrava se kako slijedi:

Rb.

Naziv udruge

Naziv projekta 

Iznos

1.

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata
„Posljedice ratne traume na obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja Domovinskog rata“

5.000,00 kn

2.

Društvo "Hrvatska žena" Vinkovci
„Savjetovalište društva Hrvatska žena“

20.000,00 kn

3.

Matica udruga umirovljenika Vukovarsko- srijemske županije
„Međunarodni dan starijih osoba“

5.000,00 kn

4.

Društvo multiple skleroze Vukovarsko- srijemske Županije
„Zajedno s multiplom sklerozom br.5“

2.000,00 kn

5.

UHBDDR Vinkovci- VNS
„Sjećanje na poginule i umrle branitelje dragovoljce Domovinskog rata“

6.000,00 kn

6.

Udruga umirovljenika europskih integracija
„Dan umirovljenika VSŽ-a“

5.000,00 kn

7.

Humanitarna udruga "Branitelj pomaže branitelju"
„Branitelj pomaže branitelju“

3.000,00 kn

8.

MK Gladijatori Vinkovci
„Obilježavanje obljetnice stradavanja članova kluba, branitelja grada Vinkovaca i 12 redarstvenika“

4.500,00 kn

9.

Udruga branitelja dragovoljaca domovinskog rata Vinkovci- Slavija      
„Dan udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Vinkovci-Slavija- sportske igre“

5.000,00 kn

„Obilježavanje obljetnica pogibija branitelja dragovoljaca sa područja Vinkovci-Slavija te obljetnica značajnih za stvaranje i obranu RH“

7.000,00 kn

10.

Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade "Tigrovi", podružnica VSŽ
„Sjećanje na Tigrove“

5.000,00 kn

11.

Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, podružnica VSŽ
„Zajedno u ratu, zajedno u miru“

7.000,00 kn

12.

Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja "Hrvatska majka"
„Godine sjećanja u nama žive“

8.000,00 kn

13.

Hrvatska udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Vinkovaca
„Zajedničkom suradnjom za ostvarivanje prava roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata“

15.000,00 kn

14.

USPDR "Krpelj" Vinkovci
„Obilježavanje 2. svibnja ubojstva 12 redarstvenika u Borovu selu“

9.000,00 kn

15.

Udruga Agape
„Priprema trudnica i njihovih partnera na trudnoću, porod i dojenje“

15.000,00 kn

16.

Udruga "MS tim Hrvatska"
„MS WALK & MS TALK“

10.000,00 kn

17.

Udruga slijepih VSŽ
„I mi smo dio zajednice“

10.000,00 kn

18.

Udruga "Sunčeve zrake"
„Zajedno“

3.000,00 kn

19.

Udruga ratnih veterana 3.A brigade ZNG "Kune" Vinkovci
„Ratnim stazama 3.GBR Kune“

7.000,00 kn

20.

Društvo Naša djeca Vinkovci
„Dječji tjedan“

6.000,00 kn

„S djecom i za djecu“

7.000,00 kn

21.

Udruga hrvatskih brojnih obitelji 8+
„Ruksak pun mogućnosti 2“

6.000,00 kn

22.

Liga protiv raka Vinkovci
„Promicanje važnosti prevencije i ranog otkrivanja malignih bolesti“

7.000,00 kn

23.

Cibale udruga udomitelja za djecu i mlade
„S nama kroz godinu“

5.000,00 kn

24.

Udruga željezničkih umirovljenika  HŽ-a
„Druženje umirovljenika“

7.000,00 kn

25.

Mladi protiv gladi
„Socijalna samoposluga Vinkovci“

12.000,00 kn

26.

UHDDR 91 Vinkovci
„Obilježavanje važnijih obljetnica iz Domovinskog rata“

6.000,00 kn

27.

Vinkovačka udruga umirovljenika
„Rekreacijsko plivanje vinkovačkih umirovljenika“
60.000,00 kn
„Poboljšanje kvalitete života umirovljenika“

5.000,00 kn

28.

Veteranke DR Vukovarsko- srijemske županije
Festival pisane i uglazbljene domoljubne poezije „Da se ne zaboravi“

7.000,00 kn

29.

Slavonija za život
„Hod za život: znanstvene radionice i edukacije o zdravlju kao alat društvenog zagovaranja“

5.000,00 kn

30.

Udruga ratnih veterana 109. brigade ZNG
„Obilježavanje obljetnica i značajnih datuma 109. brigade ZNG Vinkovci“

10.000,00 kn

31.

Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata- UHVIDR-a Vinkovci
„Resocijalizacija i rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata“
45.000,00 kn
„Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanje sjećanja na Domovinski rat“

6.000,00 kn

32.

Udruga veterana 5.gardijske brigade Sokolovi
Obilježavanje 30. obljetnice osnutka 5. gardijske brigade „Sokolovi“

6.000,00 kn

„Obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje sjećanja na Domovinski rat“

5.000,00 kn

33.

B.a.B.e.
„Pravno psihosocijalno savjetovanje žrtava obiteljskog nasilja s područja grada Vinkovaca“

5.000,00 kn

34.

Udruga Vukovarski leptirići
Što sve sportom mogu ja! – vinkovački leptirići

7.500,00 kn

35.

Konjički klub Satir
Program terapijskog jahanja i aktivnosti pomoću konja „Konjskim hodom u život s pokretom“

60.000,00 kn

36.

Udruga osoba s cerebralnom paralizom i njihovih obitelji "TRN" Vinkovci
„Šareni svijet“

6.000,00 kn

„Vježbam i ja“

6.000,00 kn

37.

UDDR-SION
Rehabilitacija branitelja oboljelih od moždanog udara

4.000,00 kn

38.

Udruga veterana oklopne bojne 5.GBR Sokolovi
„Da se ne zaboravi“

7.000,00 kn

39.

Gradska udruga umirovljenika grada Vinkovci
„Aktivno starenje“

30.000,00 kn

„Svakodnevno druženje umirovljenika i invalida kroz radionice i organizacije sportskih i rekreativnih aktivnosti u prirodi“

95.000,00 kn

40.

Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga VSŽ
„Branitelji i zajednica“

10.000,00 kn

41.

Udruga "Samo pozitivno"
„Zdrava konferencija“

3.000,00 kn

42.

Konjički klub "Eohippus"
„Ploveći na leđima konja-12“

30.000,00 kn

43.

Hrvatska za život
„Unaprjeđenje rada Centra za život - Vinkovci“

6.000,00 kn

44.

Udruga braniteljica Domovinskog rata Vinkovci
Obljetnica stradavanja Vinkovčana u Domovinskom ratu

5.000,00 kn

45.

Udruga osoba oštećenog sluha VSŽ i grada Vinkovci
„Gledaj ovo“ – vijesti i informacije prilagođene gluhim i nagluhim osobama

10.000,00 kn


UKUPNO

641.000,00 kn

Članak 3.

Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se ugovori o su/financiranju programa, projekata kojima će se regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana.

Nakon završetka provedbe programa, projekta korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr i u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

                                                                                                                                                                                                        GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                     Ivan Bosančić, mag.oec.

    

      DOSTAVITI:

  1. Upravni odjel društvenih djelatnosti
  2. Upravni odjel za proračun i  financije
  3. Službeni glasnik, na objavu
  4. Pismohrana

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava 22..pdf