Objavljeno u Službene obavijesti, 26.06.2018.

Obavijest o Postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Vinkovci, 26. lipnja 2018.

-       Obavijest o Postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), informira se javnost da je Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode provodi postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca.

            Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), Grad Vinkovci informira javnost o učinjenom!

            Obavještavanje zainteresirane javnosti u ovom postupku provodit će se do završetka istoga na način da će se prilozi uz ovu obavijest dopunjavati!

            Info: 032/43-314, mandica.sankovic@vinkovci.hr

 

Prilozi:

  1. Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca
    1. (programska polazišta i ciljeve su sastavni dio Odluke)
  2. Način pojedinačnog ispitivanja i kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
  3. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 05/16, 09/17, Kartografski prikaz: 3.A.1. Područja posebnih uvjeta korištenja (područje ekološke mreže u Vinkovcima)
  4. Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca, Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 07/04., 05/16., 9/17., http://www.vinkovci.hr/f16116/prostorni-planovi
  5. OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ za zahvat 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (2IDPPUGVK)
    1.  (Obrazac je iz PRILOGA II. Uredbe o strateskoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, NN 3/17.)
Obavijest o Postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca
Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene ujecaja na okoliš 2IDPPUGVK
NAČIN POJEDINAČNIH ISPITIVANJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VJEROJATNO ZNAČAJNOG UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA ILI PROGRAMA NA OKOLIŠ
karta 3A1 - zasticena podrucja Vinkovci
link za preuzimanje PPUGVK tekstualni i grafički dio
OBRAZAC O OCJENI O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE NA OKOLIŠ za zahvat 2IDPPUGVK