Objavljeno u Službene obavijesti, 01.02.2018.

Obavijest o pokretanju izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Vinkovci, 01. veljače 2018.

       Obavijest o pokretanju izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Temeljem članka 88. stavka 1. i članku 113. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17.) i članka 19., 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca, Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na 6. sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine, donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca, (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 02/18. od 01. veljače 2018. godine), u daljnjem tekstu Odluka

Predmetnom Odlukom mijenja se i dopunjuje Generalni urbanistički plan uređenja grada Vinkovaca, objavljen u Službenom glasniku Grada Vinkovci broj 06/06.

Uvid u Odluku i detaljnije obavijesti o tijeku postupka izrade mogu se dobiti u:

 

Grad Vinkovci,

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,

Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci,

radnim danom od 07.30-11.30,

info: 032/493-314, 098/972-4054, mandica.sankovic@vinkovci.hr

 

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17.), ova Obavijest za javnost, objavljuje se na:

  1. mrežnoj stranici Grada Vinkovaca: www.vinkovci.hr
  2. u informacijskom sustavu Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj:

www.hzpr.hr/default.aspx?id=254 istoga na način da će se prilozi uz ovu obavijest dopunjavati!

 

 

Prilozi:

1. [Obavijest o pokretanju izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca](/storage/app/media/SluzbeneObavijestiFiles/gup/obavijest-o-pokretanju-izrade-izmjena-i-dopuna-generalnog-urbanistickog-plana-uredjenja-grada-vinkovaca/1-OBAVIJESTzaJAVNOST_IDGUP-Vinkovci.pdf) 2. [Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca](/storage/app/media/SluzbeneObavijestiFiles/gup/obavijest-o-pokretanju-izrade-izmjena-i-dopuna-generalnog-urbanistickog-plana-uredjenja-grada-vinkovaca/2-OdlukaIzradaID_GUP_VK_Sl_gl_Vk_br_02_18.pdf) 3. [karta 3.A.1. Područje posebnih uvjeta korištenja](/storage/app/media/SluzbeneObavijestiFiles/gup/obavijest-o-pokretanju-izrade-izmjena-i-dopuna-generalnog-urbanistickog-plana-uredjenja-grada-vinkovaca/3-karta3A1-zasticena_podrucja_Vinkovci.jpg) 4. [link za preuzimanje](/storage/app/media/SluzbeneObavijestiFiles/gup/obavijest-o-pokretanju-izrade-izmjena-i-dopuna-generalnog-urbanistickog-plana-uredjenja-grada-vinkovaca/4-link-preuzimanjeGUPGVK-tekstualni%20i%20graficki%20dioSl_gl_06_06.pdf)