Objavljeno u Službene obavijesti, 17.12.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije) KBNN 0,4 kV rasplet iz KTS 10(20)/0,4 kV „Radićev Blok 2“ Vinkovci

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000061

URBROJ: 2188/01-09-19-0011

Vinkovci, 16.12.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37, OIB 28921978587, po opunomoćeniku direktoru DP Elektra Vinkovci Vladimiru Čavlović iz Vinkovaca, Anđela Gabrijela 19

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  •  građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije) KBNN 0,4 kV rasplet iz KTS 10(20)/0,4 kV „Radićev Blok 2“ Vinkovci,

2.b skupine

na katastarskim česticama 3022/156, 3022/1, 3022/136, 3022/137, 3022/138, 3022/139,6754, i 3685/38 u k.o. Vinkovci I, Vinkovci (na dijelovima Ulica kneza Domagoja, Srijemska, Ruđera Boškovića, Ćirila i Metoda, Katarine Kotromanić).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  02.01.2020.godine u 14:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1 - ovaj Upravni odjel soba 10/1.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENT ZA UPRAVNO-TEHNIČKE POSLOVE PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADNJE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Darija Bogadi, građ.teh.Javni poziv