Objavljeno u Službene obavijesti, 31.08.2021.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za su/financiranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Grada Vinkovaca i naknadi dijela stvarnih troškova za prijevoz učenika za nastavnu godinu 2021./2022.

GRADONAČELNIK                                            

KLASA: 602-03/21-01/06

URBROJ: 2188/01-02-21-02

Vinkovci, 30. kolovoza 2021. godine

Na temelju članka 2. Zaključka o su/financiranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Grada Vinkovaca i naknadi dijela stvarnih troškova za prijevoz učenika za nastavnu godinu 2021./2022., KLASA: 602-03/21-01/06, URBROJ: 2188/01-02-21-01, od dana  27. kolovoza 2021. godine, Grad Vinkovci objavljuje

JAVNI POZIV 

za podnošenje Zahtjeva za su/financiranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Grada Vinkovaca i naknadi dijela stvarnih troškova za prijevoz učenika za nastavnu godinu 2021./2022. 

I.

Grad Vinkovci poziva sve redovite učenike srednjih škola grada Vinkovaca s prebivalištem na području grada Vinkovaca da se prijave za ostvarivanje prava na su/financiranje troškova javnog linijskog autobusnog gradskog prijevoza.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti redoviti učenici srednjih škola na području grada Vinkovaca s prebivalištem u gradu Vinkovci.

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola utvrđuje se za razdoblje 06. rujna 2021. godine do 30. lipnja 2022. godine.

II.

Javni se poziv objavljuje na službenoj internetskoj stranici Grada Vinkovaca  https://grad-vinkovci.hr/hr i autobusnog gradskog prijevoznika https://polet.hr/ .

Prijava na javni poziv obuhvaća:

  1. Ispunjenu potvrdu (obrazac se može pronaći na stranicama Grada https://grad-vinkovci.hr/hr  ili  preuzeti u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2, te na šalteru autobusnog prijevoznika Polet Vinkovci, Kralja Tomislava 1)
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika (ne starije od šest mjeseci) 

Prijave se podnose osobno na šalteru autobusnog gradskog prijevoznika Polet Vinkovci, Kralja Tomislava 1, Vinkovci.

III.

Učenici s prebivalištem na području naselja Trbušanci i Jošine sukladno članku 3. stavak 3 Zaključka prijavu za naknadu dijela stvarnih troškova za prijevoz podnose 

-         osobno: Upravni odjel društvenih djelatnosti, Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2

Prijava na javni poziv obuhvaća:

Ispunjenu potvrdu (obrazac se može pronaći na stranicama Grada https://grad-vinkovci.hr/hr ili preuzeti u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2) 

Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika (ne starije od šest mjeseci) 

Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa internetskog bankarstva (instrukcija za plaćanje).

IV.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Zaključku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

V.

Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na email: drustvene@vinkovci.hr ili telefon 032 63 84 62.

 

                                                                                                    GRADONAČELNIK

                                                                                                   Ivan Bosančić, mag.oec.  


Potvrda za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza na temelju Zaključka Grada Vinkovaca za nastavnu godinu 2021./2022.

Potvrda za ostvarivanje prava na naknadu dijela stvarnih troškova prijevoza na temelju Zaključka Grada Vinkovaca za nastavnu godinu 2021./2022. isplatom na tekući račun (Jošine i Trbušanci)