Objavljeno u Službene obavijesti, 02.09.2021.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih naknada polaznicima prvih razreda osnovnih škola u školskoj godini 2021./2022.

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-02/21-01/23

URBROJ: 2188/01-02-21-02

Vinkovci, 30. kolovoza 2021. godine

 

     Na temelju članka III. Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih škola u školskoj godini 2021./2022., ( Službeni glasnik Grada Vinkovaca  br. 06/21)  Grad Vinkovci objavljuje

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih naknada 

polaznicima prvih razreda osnovnih škola u školskoj godini 2021./2022.

 

I

        Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika prvih razreda osnovnih škola na području Grada Vinkovaca da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu u školskoj godini 2021./2022. 

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu može ostvariti svaki učenik/ca prvog razreda osnovne škole  koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

          Pravo na jednokratnu naknadu ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

 

II

      Roditelj/skrbnik učenika/ce  prvog razreda osnovne škole podnosi

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2021./2022. (obrazac se može pronaći na stranicama Grada www.vinkovci.hr, podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2 , podići u školi ili zatražiti na email adresi drustvene@vinkovci.hr)
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  3. Potvrdu banke o IBAN broju tekućeg računa ili ispis podataka o IBAN broju tekućeg računa putem internetskog bankarstva (instrukcija za plaćanje) 

 

       Zahtjev se zajedno s dokumentacijom podnosi u školi koju učenik/ca pohađa.

 

III

      Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom mogu se dostaviti od dana 06. rujna do 30. rujna 2021. godine.

     Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

 

IV

      Javni poziv se objavljuje na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr te se dostavlja osnovnoškolskim ustanovama na području Grada Vinkovaca.

 

V

     Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na telefon:

     032/ 63 84 62,   032/ 63 84 66 ili e-mail: drustvene@vinkovci.hr.

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.


Zahtjev za dodjelu naknade