Objavljeno u Službene obavijesti, 31.08.2023.

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ (do 12. rujna 2023. godine)

GRAD VINKOVCI 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU „ZAŽELI – PREVENCIJA  INSTITUCIONALIZACIJE“ (do 12. rujna 2023. godine)

Dana 21. kolovoza 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu i čiji mjesečni prihod za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadnjoj objavi podataka HZMO-a, odnosno ne prelazi 750,52 eura/5.654,79 kuna (fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna) koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

2. Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu, a ukupni prihod ne prelazi iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadnjoj objavi podataka HZMO-a, odnosno ne prelazi 1.501,04 eura/11.309,59 kuna (fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna) i koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

3. Osoba starija od 18 godina koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu - i koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i koje istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj. (mogućnost izmjene natječaja za OSI obzirom na postotak invalidnosti)

Obrasci se popunjavaju i dostavljaju u mjesnim odborima svakim  radnim danom  u vremenu 07:30 – 10:30 najkasnije do 12.rujna (MO „CENTAR“ i „KOLODVOR“ rade u određene dane sukladno rasporedu u tablici

 

MJESNI ODBOR

Telefon

1.

I. MO „LENIJE“, H. Vukčića Hrvatinića 10,

lenije@vinkovci.hr

 

306-496

2.

II. MO „STJEPAN RADIĆ“, M. Gupca 21A,

stjepanradic@vinkovci.hr

 

364-068

3.

III. MO „CENTAR“, Glagoljaška 13,

centar@vinkovci.hr

(Ured radi ponedjeljkom i petkom, kada radi u zamjeni  referent iz Ureda  Mjesnog odbora Ban Jelačić)

 

331-635

4.

IV. MO „KOLODVOR“, Ulica kralja Zvonimira 101,

kolodvor@vinkovci.hr

 (Ured ne radi ponedjeljkom i četvrtkom radi zamjene referenta u mjesnom odboru Slavija)

308-221

5.

V. MO „DVANAEST REDARSTVENIKA“, Dvanaest redarstvenika 1A,

dvanaestredarstvenika@vinkovci.hr

 

303-345

6.

VI. MO „VINKOVAČKO NOVO SELO“, Školska 42,

vinkovackonovoselo@vinkovci.hr

 

357-791

7.

VII. MO „LAPOVCI“, Matice hrvatske 8,

lapovci@vinkovci.hr

 

303-664

8.

VIII. MO „BAN JELAČIĆ“, Ulica bana Jelačića 11,

banjelacic@vinkovci.hr

(Ured ne radi ponedjeljkom i petkom radi zamjene referenta u mjesnom odboru Centar)

 

332-489

9.

IX. MO „ZAGREBAČKI BLOK“, M. Brašnića 2A,

zagrebackiblok@vinkovci.hr

 

369-978

10.

X. MO „SLAVIJA“, Šokački šor 1,

slavija@vinkovci.hr

(Ured radi ponedjeljkom i četvrtkom kada radi u zamjeni referent  iz Mjesnog odbora Kolodvor

                     

366-920

11.

XI. MO „MALA BOSNA“, V. Gortana 25B,

malabosna@vinkovci.hr

 

619-250

12.

XII. MO „MIRKOVCI“, Trg Nikole Tesle 4,

mirkovci@vinkovci.hr

 

325-066

 

Prijava na ovaj poziv Iskaza interesa služi isključivo u svrhu utvrđivanja potencijalnog broja i potreba korisnika/ca koji ispunjavaju uvjete za prijavu projekta na Poziv „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ SF.3.4.11.01.  te korisnik/ca nije automatski uključen u projekt.

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, a s početkom potencijalne provedbe projekta morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju navedenu pripadnost ( Potvrde iz porezne, Rješenja o utvrđenom stupnju invaliditeta…)

Popunjavanjem obrasca koji se nalazi u prilogu ovoga Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu, svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine jamči kako je upoznat da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ te da se za druge potrebe neće koristiti, sukladno UREDBI (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage 

Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Obrazac za iskaz interesa.docx


Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font