Objavljeno u Službene obavijesti, 11.03.2019.

Izvještaj o mjerenjima posebne namjene onečišćenja zraka (pm10 i pm2,5) i mjerenjima ukupne taložne tvari na jednoj lokaciji u Vinkovcima