Objavljeno u Službene obavijesti, 01.08.2018.

Izvješće s javne rasprave PUP Radićev blok 2 Vinkovci u postupku stavljanja izvan snage

Sukladno članku 102. i članku 113. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., u daljnjem tekstu - Zakon) Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, objavljuje Izvješće s javne rasprave u postupku stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana RADIĆEV BLOK 2 Vinkovci (u daljnjem tekstu - Plan).

Info: mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh., ovl. arh.-urb.,

mail: mandica.sankovic@vinkovci.hr

tel: 032/493-314, 098/972-4054

Izvješće