Objavljeno u Službene obavijesti, 23.11.2018.

Građevinska dozvola - Vinkovački vodovod i kanalizacija, rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, dogradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže na području grada Vinkovaca - I FAZA, 2. skupine