Objavljeno u Službene obavijesti, 17.12.2018.

Građevinska dozvola - Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda